Standardmontage af luft til vand.

Installations arbejde udføres af faglærte og autoriserede samarbejdspartnere i henhold til DK lovgivning. 

STANDARDMONTERING OMFATTER:

 • Montering af inde og udedel.
 • Udedel står på vibrations dæmpende fødder. Kunden sørger selv for et plant underlag inden montøren ankommer.
 • Boring af 1 stk. hul Ø65mm. i træ, mursten, eller gasbeton.
 • Trækning af 8 meter isoleret kobberrør og kabel.
 • 8 meter plastkanal + Div. endestykker og hjørner til plastkanal.
 • Trykprøvning med efterfølgende vaccumsugning.
 • Komplet el installation efter nyeste lovgivning med to aflåselige sikkerhedsafbrydere, nyt kobberbelagt jordspyd, 6 kvadrat jordkabel som føres til  ny tavle hvor der monteres bimåler, to kombiafbrydere og transienbeskyttelsesrelæg (max 10 meter nem førings vej til oprindelig eltavle) El arbejdet udføres af en underleverandør/samarbejdspartner med el autorisation.
 • Komplet Vvs installation: Til og-afgangsrør skal være i samme rum som hvor den nye indedel skal monteres. Vvs arbejde udføres af underleverandør/samarbejdspartner med vvs autorisation.
 • Idriftsættelse og test af anlæg.
 • Instruktion af anlæg med kunden.
 • Arbejdstimer inkl. kørsel.
 • Oprydning.
 • Når vi ankommer skal området hvor varmepumpen skal monteres være ryddet, både inden- og udenfor.

EKSTRA

 • Ekstra trækning af isoleret kobberrør, kabel og plastkanal pr. påbegyndt meter kr. 550
 • Ekstra hulboring i træ kr. 350
 • Ekstra hulboring i let beton eller mursten kr. 500
 • Hulboring i beton efter tilbud.
 • Afmontering og bortskaffelse af gammel eksisterende varmekilde efter tilbud.

Hvis du har spørgsmål til montage kan du ringe til os på 51 23 62 05 eller du kan udfylde formularen og sende os en besked.